Acțiunile componentei transsectoriale

Componenta transsectorială va aborda provocări și oportunități comune pentru sectoarele culturale și creative și acțiuni de sprijinire a sectorului mass-mediei de știri prin promovarea alfabetizării mediatice, a pluralismului și a libertății mass-mediei.

9%

Priorități:

  • sprijinirea cooperării politice transnaționale transsectoriale, inclusiv a cooperării privind promovarea rolului culturii în incluziunea socială și a cooperării privind libertatea artistică, promovarea vizibilității programului și susținerea transferabilității rezultatelor programului;
  • încurajarea unor abordări inovatoare pentru crearea, distribuția și promovarea conținuturilor, precum și pentru accesul la acestea, în toate sectoarele culturale și creative și alte sectoare, inclusiv ținând cont de tranziția digitală, vizând atât dimensiunea orientată, cât și cea neorientată către piață;
  • promovarea activităților transsectoriale care au ca scop adaptarea la schimbările structurale și tehnologice cu care se confruntă mass-media, inclusiv consolidarea caracterului liber, diversificat și pluralist al peisajului mediatic, precum și a jurnalismului de calitate și a educației în domeniul mass-mediei, inclusiv în mediul digital;
  • sprijinirea înființării de birouri ale programului în țările participante și a activităților birourilor programului, precum și stimularea cooperării transfrontaliere și a schimbului de bune practici în sectoarele culturale și creative.

Mai multe informații